Twee zielen, 1 gedachte

In Schalkwijk doen twee huismeester dagelijks hun rondje door de wijk. Vorige week kreeg dat rondje een staartje voor hen. 
Het leek een gewone dinsdag in maart te worden. Maar al vroeg in de ochtend werd de eerste huismeester gebeld. Een bewoner van 1 van onze complexen in de wijk hing aan de lijn. Wat bleek: de man was die ochtend gevallen en kon niet meer overeind komen. Al vanaf 05.00 uur in de ochtend zat hij op de grond. Gelukkig wist deze man de huismeester te bellen, én te bereiken (het was heel vroeg in de ochtend), en dat was zijn geluk. Deze waarschuwde direct de hulpdiensten én meteen daarop zijn maatje, de andere huismeester. Met z’n tweeën zijn ze zo snel als ze konden naar de woning gegaan en verleenden eerste hulp. Dat bleek hard nodig.


Na een tijdje arriveerden de hulpdiensten. Ze namen de bewoner mee. Zijn toestand bleek namelijk kritiek.

De twee huismeesters vervolgden hun acties, geroutineerd als ze zijn. Hadden een kat zien rond lopen, en kenden de geschiedenis van dit complex. Logische stappen voor hen waren daarom: contact leggen met een buurman voor de zorg van de kat. En de gemoederen tot bedaren brengen bij de overige, kwetsbare, bewoners. Sirenes, ambulance, politie, brengt namelijk … onrust! Wat is er aan de hand?!Een andere collega van Pré Wonen bezocht de man die avond in het ziekenhuis. Hij was tenslotte al jaren lid van onze bewonerscommissie, en bleek een betrokken huurder met een belangrijke rol in het sociale project van zijn complex. Zijn toestand bleek helaas nog steeds kritiek. We hopen dat hij er dankzij het kordate optreden van de huismeesters bovenop krabbelt en met hen kan napraten over wat er die ochtend in maart is gebeurd.

George Diependaal/Peter Schoonheim

In dienst vanaf…