Kom dan maar bij mij wonen…

Het is al weer een paar maanden geleden. Een jongvolwassene, een persoonlijke steunpilaar, drie hulpverleners en ikzelf. We besluiten dat het om het hier en nu gaat. Niet om het verleden. Uit ervaring blijkt dat praten over dat verleden leidt tot vastlopen. We praten over wat er nú nodig is: inkomen, huisvesting, scholing… Het gesprek verloopt haperend. Als de basale zaken níet op orde zijn in je leven, dan is er geen overzicht in je hoofd. Dan voeren emoties de overhand. Emoties die voortkomen uit dat verleden. Maar je houdt je goed. Je probeert alles te volgen, in je op te nemen, te begrijpen.

Mijn aandeel in deze bijeenkomst is uitleggen wat je mogelijkheden zijn om aan huisvesting te komen. Je hebt nu geen dak boven je hoofd. Je huidige (post)adres is zeer onveilig, je ouderlijk huis is alles behalve gezond voor je, er zijn geen vrienden of familie waar je terecht kunt. Eigenlijk ben je zwerver. En ik moet daaraan toevoegen dat er geen snelle manier is om aan onderdak te komen. Het woord Leger des Heils valt. Je persoonlijke steunpilaar vertelt dat jullie daar hebben geïnformeerd en er zelfs een bezoekje hebben gebracht. Ik zie je verstijven. Ik zie je in jezelf keren. En dan breek je…. dat verleden, waar we niet over praten, haalt je in. Je hebt al zoveel meegemaakt, bent zo beschadigd, zo gevormd door alles. En dan schiet de gedachte door mijn hoofd: “Och, och, kom dan maar bij mij wonen!”

Tot je 18e hebben andere mensen keuzes voor je gemaakt. Keuzes die jou niet altijd hebben geholpen. Keuzes die jou op veel vlakken juist schade hebben toegebracht. En met die bagage moet jij nu zelf je keuzes maken. Je bent volwassen. Je bent wilsbekwaam. Je wilt ook graag je eigen keuzes maken. Net als elk mens wil jij je vrije wil kunnen genieten.

Maar het voelt niet als ‘vrij’. Want dat verleden achtervolgt je; je hebt geen overzicht, je hebt zo weinig scholing gehad, je bent zo kwetsbaar. Dat maakt het allemaal zo moeilijk…

Met elkaar kunnen we toch stappen zetten. Zaken in gang zetten om jouw leven vlot te trekken, zonder dat je zelf de regie kwijt raakt. Want je moet én wilt je eigen leven leiden.

Binnenkort ondertekenen we met jou een speciaal huurcontract. Met goede begeleiding krijg je de kans om je leven van nu af aan echt te leven. Van overleven naar leven!

(Uit de bundel “Ik kan er een boek over schrijven” van Jacoline Teeuwen, woonconsulent Qua Wonen.)

Jacoline Teeuwen

Uit de bundel “Ik kan er een boek over schrijven” van Jacoline Teeuwen, woonconsulent Qua Wonen.