Thuis op de Laan van Berlijn

In de recent gerenoveerde flat aan de Laan van Berlijn, wonen veel mensen die kwetsbaar zijn. Ze wonen alleen of met z’n tweetjes, met of zonder begeleiding van de GGZ, zorg of welzijn.

Er zijn mensen die dementeren, mensen die ‘stemmen’ horen, mensen die heel eenzaam zijn, een borrel teveel drinken, drugs gebruik(ten). Een “fijn thuis” is voor deze mensen iedere dag weer keihard werken. En dat gaat niet veranderen.

Maar nu men elkaar wat meer gewend is, meer met elkaar onderneemt, doen steeds meer mensen het niet meer alleen. Er wordt samen gewerkt aan een fijn thuis! Daarmee is “Thuis op de Laan van Berlijn” op de goede weg.

Hoe is de praktijk:

De bewoners eten inmiddels regelmatig samen, organiseren van alles in het centrum dat onder de flat is gevestigd, nemen kwetsbare medebewoners op sleeptouw, organiseren mee in het openingsfeest en zijn gesprekspartner in het afspreken van leefregels voor de flat.

De community die zich hier in de loop der jaren heeft gevestigd, begint echt betekenis te krijgen waardoor van overlast steeds minder sprake is.

Maar deze aanpak vraagt wel veel inzet van de afdeling Wonen en partners in de wijk:

De verhuurmakelaar en de consulent bewonerszaken beslissen samen wie voor een woning in aanmerking komt. Ook kijken we binnen Laan van Berlijn samen wie van de huidige populatie “beschermd wonen” in aanmerking kan komen voor een zelfstandige woonruimte met ambulante begeleiding. We kijken daarbij ook naar de rol van die bewoner in de community.

We gaan regelmatig met de huismeester, de opzichter en de consulent wijkbeheer even het gebouw door. We pakken technische klussen op en werken naar een gezamenlijk beheer met de partners die we “in huis hebben”, denk aan Lievegoed en Zorgbalans.

Onze welzijnspartner Dock is dagelijks in de weer met het ondersteunen van bewonersinitiatieven, het stimuleren van bewoners en het dempen of wegnemen van kleine irritaties. Regelmatig worden ontwikkelingen in de community doorgesproken of besproken met de consulent wijkbeheer en andere partners in de wijk.

Om de verbinding tussen het nabijgelegen wijkcentrum en de kansrijkere huurders in Laan van Berlijn leven in te blazen, is dit voorjaar een nieuw project gestart (een gezamenlijke moestuin). Het project wordt gefinancierd door zorg, wonen en welzijn. Binnen het project wordt met nadruk ook gestuurd op een integratie van de hangouderen op het plein.

Immers, deze groep verzorgt na sluitingstijd en in de weekenden nog behoorlijk wat overlast. Zeker tijdens lange zomeravonden. Sinds we zijn gestart met tuinieren in de bakken op het plein, merken we dat meer mensen zich uitspreken over wat prettig en niet prettig is aan de aanwezigheid van de hangouderen. Er is overdag heel plezierig contact met hen. Een hangroep na sluitingstijd is echter teveel gevraagd.

Samenwerken:

We hebben intensief gewerkt aan een stevige basis met partners op het snijvlak Welzijn/Wonen en Wonen/Zorg. Doordat we nu samen werken met veel verschillende partijen (Zorgbalans, ZaaiGoed, De HartekampGroep, Dock) voelt iedere partij zich mede verantwoordelijk de buurt om te toveren tot een prettige plek, waar ontmoeting van groepen en stimuleren van initiatief centraal staan.

Voorzichtig ontwikkelen we samen met partners een aanpak rond overlast:

Overlast-situaties worden veel meer als een gezamenlijke verantwoordelijkheid gezien door de betrokken partners. We hebben als samenwerkende partners veel en goed contact met de bewoners.

Zo kunnen wij nu vrij eenvoudig in gesprek met bijvoorbeeld hangouderen op het plein voor Laan van Berlijn om samen te kijken hoe we het goede kunnen behouden en het ongewenste, overlastgevende gedrag, kunnen stoppen. Daarin spelen we verschillende rollen, maar zorgen we er altijd voor dat we in contact blijven met de bewoners.

Natuurlijk vraagt stapsgewijs bijsturen wel “een lange adem”. Maar als bewoners het zelf willen, creëren we een leefomgeving waar huurders echt eigenaarschap nemen en zich mede-verantwoordelijk voelen voor een fijn thuis.

De Laan van Berlijn wordt zo weer een plek om fijn thuis te zijn, een plek waar mensen willen wonen!