Bewoners aan zet: Buurtpower Meerwijk en Boerhaavewijk

Buurtpower bouwt aan inclusief wonen. Door te investeren in verbindingen tussen bewoners vinden bewoners met onbegrepen gedrag een natuurlijke plek. In deze fase van het ontwikkelingstraject zien we dat professionals samen in de wijk aan de slag gaan en op maat aansluiten op de kracht van de bewoners en de wijk. Zij ervaren hoe deze gericht kan worden geactiveerd en benut. Bijzondere uitdaging is daarbij de aansluiting bij zorg en steun vanuit de GGZ.

De professionals zijn:  communitybuilders DOCK, Opbouwwerk uit het Sociaal Wijkteam, ambulante begeleiding vanuit het Open Huis, maatschappelijkwerk uit het Sociaal Wijkteam, de consulent wijkbeheer van Pré Wonen.

Buurtpower is een samenwerking van Pré Wonen, DOCK, RIBW K/AM, Herstelacademie, sociaal wijkteam, InHolland, Werkplaats sociaal domein Noord-Holland, Stichting Ontmoeting, Het Open Huis i.s.m. Academie van de stad.

>> Naar de verhalen van de bewoners <<

Dit project wordt mogelijk gemaakt door: