Het verhaal van B

Binnen Buurtpower ontmoeten we B. Ze is een extroverte vrouw van begin vijftig en woont haar hele leven in Haarlem. B. is door een chronische ziekte 24 uur aan haar bed gebonden in haar huiskamer. In het contact alt op dat ze sociaal betrokken en sociaal heel vaardig is. Ze wil klaarstaan voor anderen.

Buurtpower: Ontwikkeling van eigen talenten door aanspreken van passies en drijfveren
B. is tijdens de koffiemomenten één van de bewoners die heel enthousiast praat over mogelijkheden de leefbaarheid in de flat te verbeteren. Ze heeft interesse in het maatschappelijk centrum komt naar deinloop op uitnodiging van een communitybuilder. We zien haar opbloeien in de ontmoetingen met anderen. Zij neemt haar buren mee, zelfs ook naar het koffiemoment in de flat.

Verbinder
Met de tijd neemt B. steeds meer een rol als verbinder tussen buren. Ze helpt mee om activiteiten in de wijk te organiseren. In de flat wordt ze etage-vertegenwoordiger. Ook vertelt ze over haar ervaring met Buurtpower op een congres van het Kennisplatform Sociaal Domein NhN.

We zien dat ze steeds minder tijd in bed doorbrengt. Ze heeft plannen voor de buurt en werkt eraan om haar buren mee te krijgen. Ze geeft zichzelf op om het lief-en leedpotje te beheren voor haar flat. Dat is een welzijnsbudget waarmee buren elkaar een kaartje of bloemetje kunnen sturen bij lief en leed. B. heeft inmiddels ook kennisgemaakt met de Herstelacademie. Ze gaat er steeds meer op uit en ziet veel kansen. Ze is steeds meer een communitybuilder in haar eigen flatgebouw met een goed contact met het buurtbeheer van de woningcorporatie en de professionals van Buurtpower.

Wanneer we naar B. kijken is er ook een ander verhaal te vertellen:
Het is het verhaal over een alleenstaande moeder met veel lichamelijke- en psychische klachten. Een vrouw die al 10 jaar ziek is met weinig hoop op verbetering. Een vrouw die bijna 24 uur van de dag op haar bed doorbrengt in haar huiskamer. Een vrouw met een zuurstofapparaat omdat zij door haar astma erg kortademig is. Een vrouw die lijdt aan veel lichamelijke klachten: een chronisch vermoeidheidssyndroom, fibromyalgie, psoriasis, artrose. Een vrouw die weinig mobiel is omdat ze niet goed kan lopen.  Een vrouw die zich verplaatst in een schootmobiel, met een rollator of de rolstoel. Een vrouw die slecht slaapt en eet, regelmatig erg depressief is en veel pijn heeft. Een vrouw die soms snel boos of verontwaardigd is.

In dit filmpje vertelt  zelf over haar ervaring met Buurtpower: