Het verhaal van J

Binnen Buurtpower ontmoeten we J. Zij is een vrouw van in de veertig en woont in de Boerhaavewijk in Schalkwijk. Een geboren en getogen Haarlemse. J maakt snel contact met anderen, heeft een vlotte babbel.  Ze geeft aan dat ze zich onbegrepen voel en dat ze merkt dat buren haar mijden Ze zegt dat ze ‘verdwaald geraakt is in haar verdriet’. J slaapt veel. Ze geeft aan weinig energie te hebben. Op zondagen gaat ze soms naar de kerk.

Buurtpower: op zoek naar de kracht
De community-builders leren J stap voor stap kennen. Door een kop koffie te drinken in het portiek en eens samen een wandelingetje om de flat te maken. J. blijkt te beschikken over organisatietalent. Ze kan anderen inspireren en in beweging krijgen waar blijkt dit uit?. Ze heeft  wat extra steun nodig om haar eigen huis als een ‘fijn thuis te ervaren’. Die steun biedt de consulent bewonerszaken van Pré Wonen en de wijkverpleegkundige van het sociaal wijkteam.

De kracht van J: bedenken en organiseren van creatieve en leuke acties
We maken een kleine stap in de tijd. J. is inmiddels lid van de app-groep ‘Ekamaatjes’ toont zich daarin actief betrokken bij het wel en wee van haar buren en de buurt. Zij verbond zich met een Buurtpower-buddy die vaak op bezoek komt en praatjes met haar maakt. J heeft lang veel verdriet meegedragen en begint via die gesprekken stap voor stap met verwerken.

J. komt vaak naar de koffiemomenten van Buurtpower en sluit tijdens die momenten vriendschap met buren. We zien dat in de loop van de tijd buren haar opvangen als het haar even teveel wordt. J. houdt ervan om pannenkoeken te bakken en plaatst foto’s van bezoekende buren in de Ekamaatjes-app. J. wordt een trouwe bezoeker van buurtactiviteiten, de Kerstmarkt, schilderen met kinderen in het winkelcentrum, het Sinterklaasfeest en activiteiten bij de inloop van het maatschappelijk centrum. Zij deelt haar lief en leed met de Buurtpower-communitybuilders. Mens-tot-mens ontmoetingen doen haar goed. Haar vertrouwen groeit. Haar gedrag begrijpt ze zelf beter en de buren begrijpen haar beter. Ze kennen elkaar nu. Er is vertrouwen. De communitybuilders vroegen J. om creatieve en leuke acties te bedenken voor de momenten dat zij samen met haar dochter is. Ze nemen samenregelmatig deel aan buurtactiviteiten.

J heeft inmiddels een goed contact met meerdere buren, de community builders en de wijkverpleegkundige van Buurtpower. ‘De luisterende oren’ helpen haar verder en maken dat zij verbonden is met anderen.

Wanneer we naar J. kijken is er ook een ander verhaal te vertellen:
Het is het verhaal over een vrouw die verstrikt raakte in haar leven doordat ze zich onbegrepen gedraagt, voor zichzelf en voor anderen. De moeder die haar dochter niet kon opvoeden doordat ze worstelde met psychische problemen. De vrouw met de diagnose Borderline en een eetstoornis. De vrouw met ambulante begeleiding en medicatie. De vrouw met een historie van opnames in de GGZ. De vrouw met een arbeidsongeschiktheid-uitkering. De vrouw in de schuldhulpverlening.

Buurtpower zoekt het contact met de kracht en het talent van deze vrouw. Waardoor zij mee kan doen en meer als mens gezien wordt en gewaardeerd wordt.
Heel gewoon, en toch bijzonder.