De ontmoeting met F.

F. is een jongen van 28 jaar. Hij heeft goed contact met zijn stiefmoeder en broertjes. Hij vertelt tijdens de kennismaking dat hij veel vrienden heeft. Hij woont alleen. Hij studeert parttime aan het mbo en heeft een baan in de ict. Hij is trots op zijn werk. F. is een jongen met veel wensen en ambities en staat positief in het leven.

Buurtpower:
F. komt koffiedrinken. Hij laat duidelijk zien dat hij Buurtpower een goed idee vindt. Hij is creatief en energiek en wil graag een rol innemen in zijn omgeving. Hij kan snel en vlot acties uitvoeren; hij durft op een ander af te stappen. Hij is een natuurlijke verbinder, kan goed zaken regelen en heeft leuke ideeën. F. is goed met computers en helpt andere mensen daar graag bij.
Hij is ambitieus in zijn doelen en praat snel en veel. Wat opvalt is dat hij voor anderen soms te snel lijkt te gaan. Hij reageert fel als anderen hem niet direct begrijpen, gaat dan druk praten en daardoor lijken anderen afstand te nemen. Zijn talent ligt duidelijk in het organiseren van randvoorwaarden. Daar stimuleren we hem bij. Hij regelt spullen vanuit een kringloopwinkel voor aankleding van de flatkoffie, zet zich in als etagevertegenwoordiger. Dat zijn duidelijke taken en anderen waarderen hem. In Buurtpower vraagt het ontwikkelen van sociale vaardigheden een rol, F. leert snel maar heeft grillige stemmingen. In de community leren we hem niet te veel te vragen en maken we afspraken met hem die eenvoudig zijn.

Wanneer we naar F. kijken is er ook een ander verhaal te vertellen:
Het verhaal van F. als een 28-jarige jonge man met meerdere diagnosen, waaronder autisme, ADHD, agressieproblematiek, hoogbegaafdheid, depressie en bindingsangst. Een man die begeleid wordt door de GGZ. Een man die heel moeilijk kan luisteren en het lijkt erop alsof hij niet de moeite neemt om anderen te begrijpen. Snel en fel in reacties. Afwijzend ten opzichte van hulpverleners. Hij heeft de neiging veel te overcompenseren en schiet snel in de verdediging. F. heeft een drukke en complexe persoonlijkheid.