De ontmoeting met E.

E. is een vrouw van in de vijftig. Ze is geboren en getogen in Limburg. Ze woon samen met haar vriendin in de flat waar Buurtpower actief is. Buurtpower heeft in eerste instantie contact met haar vriendin.

Buurtpower: De brug naar ondersteuning
Buurtpower heeft verschillende keren etagegesprekken gehouden en uitdeelacties om met bewoners in contact te raken. Zo kwamen we in contact met E. Ze komt dan ook met haar vriendin mee naar de koffiemomenten. E en haar vriendin hebben een hondje maar het lukt op een gegeven moment niet om het hondje uit te laten. Tijdens een koffiemoment komt dat ter sprake en een buurvrouw biedt spontaan aan het hondje uit te laten. In de periode van Corona brengen we regelmatig maaltijden langs bij mensen. E. en haar partner zijn altijd blij om de communitybuilders te zien. We zijn bezig om een vertrouwensband op te bouwen. Dat gaat stap voor stap. De partner neemt nu zelf contact met ons op om haar zorgen over E. te delen. De partner van E. werkt overdag en maakt zich zorgen over E., want deze wijst zorg af. We coachen haar partner hoe zij stap voor stap de weg kan vinden naar wat meer steun. Met de koffiemomenten verbreden we stapje voor stapje het netwerk rond E. en haar partner.

Wanneer we naar E. kijken is er ook een ander verhaal te vertellen:
Dat is het verhaal van een vrouw van in de vijftig met de diagnose schizofrenie en verstandelijke beperking. E. is daarnaast hardhorend en heeft straatangst. E. draagt altijd dezelfde kleren en is regelmatig ziek. Haar sociale vaardigheden zijn beperkt, zij loopt achter een rollator. Ze gaat nooit naar buiten. Ze leeft van een arbeidsongeschiktheidsuitkering.