De mens in zijn verscheidenheid

Respectvol, tactvol en warm, zo luistert Harry naar het verhaal van mevrouw X ‘’Van dat er nu al weer vuil naast de container is geplaatst’’. ‘’En niet zo maar vuil, nee, nee, nee: frituurvet!’’, roept ze verontwaardigd uit. ‘’Komt u maar kijken, meneer Jansen’’. Harry sputtert nog wat in de zin van: ‘’Nou mevrouw X, mijn collega en ik gaan zo zelf wel even kijken’’. Mevrouw is namelijk slecht ter been, en de container staat beneden, dus een trap af. Maar nee, hup daar gaat ze dik 80 jaar oud, rollator aan haar handen en gaan met die banaan. Gedreven door haar verontwaardiging heeft ze de pas er flink in. We staan met z’n drieën op ‘’haar’’ plek des onheils waar inderdaad sporen van een forse vetvlek te zien zijn op de stoep. Respectvol, tactvol, warm én met gezag laat Harry haar ook weten dat ze voor dit soort problemen niet bij Pré Wonen moet aankloppen, maar bij de gemeente. Dat wil ze liever niet horen, want gaat door met haar betoog en probeert Harry tot actie te manen. ‘’Het gaat om de bewoners van die flat, nummer … Dit is al de derde keer… Ze hebben hier zelfs een keer gestaan bij de vuilbak met een tweepersoonsmatras dat ze in stukjes aan t knippen waren,…

Harry blijft de boodschap duidelijk en correct herhalen. Het kwartje valt bij mevrouw X, de rust keert terug in haar lijf. Harry snapt waarom ze zich zo druk maakt, weet dat mevrouw en haar medebewoners van dit complex jarenlang last hadden van forse overlast. Geschreeuw van hangjongeren, jennen, vuil achterlatend, tot aan patatzakken met mayonaise door de brievenbus aan toe. Harry kent deze historie, begrijpt mevrouw en dat schemert door in zijn houding en gedrag. Hij heeft er bovendien samen met de gemeenteambtenaar voor gezorgd dat de overlast is gestopt. En dat weet mevrouw X weer dondersgoed en is hem daarvoor dankbaar. Vandaar dat zij ondanks haar verontwaardiging van vandaag, toch naar hem kon en wilde luisteren.

De overlast is uiteindelijk gestopt door het plaatsen van hekken rond het binnenplein. Een simpele logische oplossing al eerder bedacht door de voorgangers van Harry. Zij vingen destijds echter bot bij de gemeente. Het toeval, of geluk – hoe je het noemen wil – een jaar geleden was, dat er net een nieuwe ambtenaar was aangesteld voor dit gebied en dat Harry net nieuw was in de gemeente. Een nieuwe lente, een nieuw geluid, zeg maar. Beiden hadden er zin in én energie voor. Zo veel energie, dat er niet alleen hekken werden geplaatst. Om de bewoners te belonen voor de minder gezellige jaren, werd het binnenplein verfraaid met zitjes en bloembakken. En de twee stukjes tuin voorzien van vaste planten. Het plein veranderde van een hangplek met schreeuwende jongeren in een groene oase voor sociaal contact.

Overlast wordt veroorzaakt door mensen, het oplossen ervan ook, maar dat geldt ook voor het NIET oplossen van die overlast gedurende minimaal drie jaar. Dat lag ook aan mensen.

Bas de Jong

In dienst vanaf…