Buurtpower als filosofie – Wietske Gercama, Pré Wonen

Wendy en Wietske hebben vanuit DOCK en Pré Wonen de handen ineengeslagen om met de Buurtpower filosofie een sterk netwerk op te zetten in Schalkwijk.

“Pré Wonen heeft in 2014 haar eerste opdracht gegeven tot inzet van Buurtpower in een van haar kwetsbaarste complexen in Schalkwijk. Op de foto staan we voor dit complex. In het complex wonen vooral alleenstaande ouderen en jongvolwassenen die beschermd of beschut wonen. Samen zijn zij nu -anno 2021- een woongemeenschap waarin iedereen er mag zijn en men samen de schouders eronder zet om fijn thuis te zijn.” 

“Er zijn gemeenschappelijke ruimtes ingericht, mensen koken voor elkaar, er worden activiteiten ondernomen, mensen tonen hun talenten en zetten deze in voor buren. Denk aan: helpen hoe de buurvrouw haar energierekening omlaag krijgt, de buur vanuit beschut wonen mee helpen doen in de moestuin op het plein door samen te gaan of zorgen dat ‘we’ gezamenlijk ongewenste gasten buiten ons complex houden. Maar ook, leren dat het helpt elkaars ‘gebruiksaanwijzing’ te kennen.” 

“Bewoners kennen elkaar en hun buren en zetten zich ook in om nieuwe bewoners te verwelkomen. Doordat professionals elkaar beter kennen is meer maatwerk mogelijk, mét respect voor wat de bewoners zelf kunnen oplossen. We durven meer te vertrouwen op de oplossingen vanuit de gemeenschap. De aanpak vraagt een lange adem maar is duurzaam en draagt bij aan inclusief wonen.”