Buurtpower als filosofie – Wendy Prince, DOCK

Wendy en Wietske hebben vanuit DOCK en Pré Wonen de handen ineengeslagen om met de Buurtpower filosofie een sterk netwerk op te zetten in Schalkwijk.

“DOCK heeft Buurtpower met Pré Wonen door de jaren heen ontwikkeld, met als basis de community building- benadering. Dat was een continue leer- verbeter en ontwikkelproces. De afgelopen twee jaar kreeg dat een enorme ‘boost’ doordat we de aanpak van verschillende flats met elkaar  verbonden. En ook omdat er een stevig lerend netwerk van professionals is ontwikkeld die samen optrekken. Buurtpower wordt ingezet in flats waar zorgen zijn, kwetsbaarheden, overlast, anonimiteit. De neiging om het snel op te willen lossen vóór de mensen, is groot.” 

“Door de jaren heen hebben we, door vasthoudend en zichtbaar te zijn en vooral door te blijven vertrouwen in dat bewoners het samen écht kunnen oplossen, steeds meer verschil weten te maken. Het bouwen van wat wij noemen ‘zorgzame gemeenschappen’ is een proces van jaren. Maar door dit proces niet over te nemen van de bewoners en te blijven investeren in de kracht, onderlinge relaties en  verbondenheid van bewoners, zijn de oplossingen en effecten vele malen krachtiger en duurzamer. Mijn motto binnen de community building is altijd, elke keer dat we iets vóór de mensen doen, ontnemen we de bewoners een mogelijkheid om te leren het zelf te doen. De growth- mindset is dus een enorm vehikel voor vitale en inclusieve buurten. Mooi dat dit door Buurtpower zichtbaar wordt!”