Buurt-initiatieven

Er zijn mensen die (soms) hulp nodig hebben. En er zijn mensen die hulp bieden. Ieder op zijn of haar eigen manier. Hieronder een selectie van mooie sociale initiatieven van en voor mensen uit Haarlem en Beverwijk.Meedoen in de maatschappij

Delftwijk Hand in Hand

Hand in Hand biedt verschillende activiteiten aan vrouwen met niet-Nederlandse achtergrond in Delftwijk.
http://www.delftwijkhandinhand.nl/

Juttersgeluk

Met elkaar naar het strand op zoek naar materiaal dat is aangespoeld en kan worden gebruikt om mooie dingen mee te maken. Deelnemers maken producten die weer worden verkocht.
http://www.juttersgeluk.nl/

Stichting Schakels: alle mensen digitaal

Mensen met minimuminkomen, die minder goed zijn in de Nederlandse taal, leren omgaan met computers en worden daardoor digitaal vaardiger.

Wereldkeuken

Bij de Wereldkeuken komen nieuwkomers en Haarlemmers samen koken en eten. De nieuwe Haarlemmers vinden sneller de weg in de Haarlemse sociale gemeenschap, zetten stappen naar de arbeidsmarkt en er ontstaan snel sociale contacten en netwerken.
http://www.wereldkeukenhaarlem.nl/Samen dingen doen

Best Buddies

Dit project koppelt jongeren zonder beperking en jongeren met een licht verstandelijke beperking tussen de 16 en 35 jaar tot buddykoppels voor vriendschap en gezamenlijke activiteiten.
http://www.bestbuddies.nl/

BuurtBlik

Ouderen maken films over activiteiten en tonen die aan andere ouderen om hen te enthousiasmeren en te activeren.

Stichting Ecoring

De jongeren hebben van een aantal landjes/stroken land, groentetuinen gemaakt waar ze met elkaar tuinieren en koken en waar andere sociale activiteiten plaatsvinden bijvoorbeeld met buurtbewoners.
https://ecoring.nl/

Stichting De Baan: het wijkgerecht

Het Wijkgerecht is een kookgroep van zelfstandig wonende mensen met een verstandelijke beperking die, onder leiding van een vrijwilligers en samen met buurtbewoners boodschappen doen, koken en eten.

https://stichtingdebaan.nl/

Stichting Present: Duurzaam Tuineren

Groepjes van vrijwilligers onderhouden – gekoppeld aan een professionele maatschappelijke organisatie – (verwaarloosde) tuinen van (kwetsbare) mensen en ouderen. https://stichtingpresent.nl/haarlem/Weer aan het werk

MEE/De Wering: Sport Werkt

Mensen met een uitkering en/of een gezondheidsachterstand krijgen een intensief sportprogramma om weer ‘werk fit’ te worden zodat ze kunnen doorstromen naar (betaalde) arbeid.
https://www.meewering.nl/#

Stichting Syrious Work

Dit is een community voor het begeleiden en trainen van statushouders die in land van herkomst handwerksman waren, op weg naar een ZZP status.
https://syriouswork.nl/

Stichting Sur Ateliers

Ambachtslieden uit de groep nieuwe Nederlanders leren werken en leren volgens het fair trade principe.
https://www.sur-atelier.nl/Hulp bij opvoeding

St. Bevordering maatschappelijke participatie voor Leerclub voor Volwassen

Leerclub voor volwassenen is onderdeel van Wijkacademie Opvoeden in Schalkwijk. Volwassen uit Schalkwijk en omgeving worden groepsbijeenkomsten aangeboden onder het motto ‘samen leren en ondernemen’. Zij krijgen daarmee de mogelijkheid zichzelf te ontwikkelen en te ontplooien zodat ze daardoor beter in staat zijn hun kinderen op te voeden en als voorbeeld te dienen.
http://wijkacademieopvoeden.nl/schalkwijk/programma/Hulp voor jongeren

DropInn

Project The Green Team: het project ondersteunt jongeren bij het ontwikkelen of hervinden van hun talenten en ambities, om ze door te geleiden naar regulier aanbod. De ondersteuning vindt plaats door zinvolle werkzaamheden voor de buurt en voor de buurtbewoners. Jongeren voelen zich daardoor weer en meer verantwoordelijk voor hun omgeving en medeburgers.
http://www.stichtingdropinn.nl/

Rebup

Project ReBupbrugklas. Rebup biedt een tijdelijke opvangplek voor jongeren die een rustmoment nodig hebben, in een eigen lokaal op het Haarlem College. ReBup werkt hierbij nauw samen met een maatschappelijk werker en een jongerencoach.
https://www.rebup.nl/

Stichting Bretels/stichting Nabestaanden

Project: ondersteuning door deskundige vrijwilligers na partnerverlies aan jonge gezinnen die een ouder gaan verliezen of hebben verloren. Het project vloeit voort uit het initiatief van staatssecretaris Kleinsma over het aanbieden van ondersteuning aan deze doelgroep (jonge gezinnen) om uitval op bijvoorbeeld de arbeidsmarkt te voorkomen.
http://www.stichtingbretels.nl/Algemeen

HaarlemLink

Op HaarlemLink kunnen alle inwoners van Haarlem een initiatief aandragen of meedoen aan een initiatief.
https://www.haarlemlink.nl/