buurt initiatieven

Project Delftwijk Hand in Hand

Het aanbod aan een verscheidenheid van activiteiten aan vrouwen met niet-Nederlandse achtergrond bevordert de zelfredzaamheid en participatie. De initiatiefneemster is iemand uit de eigen doelgroep.
http://www.delftwijkhandinhand.nl/

Juttersgeluk

Creatief bezig zijn met als gezamenlijk doel van een duurzame toekomst, maakt kwetsbare Haarlemmers meer zelfredzaam. Met het materiaal dat op het strand wordt gevonden, maken de deelnemers producten die worden verkocht.
http://www.juttersgeluk.nl/

NetwerkPro, project: Talent naar de Top

Vrouwen worden versneld richting financiële onafhankelijkheid geleid via empowerment en het inzetten van het netwerk van de persoonlijke mentor van de vrouwen. Het project is in Amsterdam al zeer succesvol. Het doel is in Haarlem in 2018 een groep van 60 vrouwen met het traject te begeleiden naar betaalde arbeid.
https://www.talentnaardetop.nl/

Best Buddies

Dit project koppelt jongeren zonder beperking en jongeren met een licht verstandelijke beperking tussen de 16 en 35 jaar tot buddykoppels voor vriendschap en gezamenlijke activiteiten. In Haarlem staan reeds 30 jongeren op de wachtlijst voor een buddy. Landelijk heeft dit project zich al bewezen.

http://www.bestbuddies.nl/

BuurtBlik

Ouderen maken films over activiteiten en tonen die aan andere ouderen om hen te enthousiasmeren en te activeren. Het project is zeer succesvol in Haarlem Noord. De subsidie wordt gebruikt voor borging van het project in de Haarlemse samenleving met een website, laagdrempelige toegankelijkheid van de films voor andere gebruikers en het inbedding van de films bij zorgorganisaties en maatschappelijke organisaties.

facebook pagina

Granny’s Finest (de breiende oma’s)

Dit landelijk zeer succesvolle initiatief start nu ook in Haarlem. Onder leiding van jonge creatieve ondernemers die zicht hebben op wat modieus is, breien de senioren de producten. Het resultaat is sociaal contact tussen jong en oude, het ontstaan van nieuwe sociale netwerken en voorkomen van eenzaamheid. 
????

Stichting Mama Vita

Deze stichting ondersteunt moeders van kinderen met autisme door empowerment, het delen van ervaringen en het van elkaar leren met problemen om te gaan die moeders tegenkomen als een kind autisme heeft.
https://www.mamavita.nl/

Stichting Ecoring

De jongeren hebben van een aantal landjes/stroken land, groentetuinen gemaakt waar ze met elkaar tuinieren en koken en waar andere sociale activiteiten plaatsvinden al dan niet met buurtbewoners.

https://www.ecoring.nl/

Stichting Present, project Duurzaam Tuineren

Vrijwilligers in groepsverband, gekoppeld aan een professionele maatschappelijke organisatie, plegen onderhouden in (verwaarloosde) tuinen van (kwetsbare) mensen en ouderen. Daarmee slaat het project een brug tussen vrijwilligers die iets te bieden hebben en ouderen of kwetsbaren die daarmee geholpen worden.
Link


Stichting Syrious Work

De initiatiefneemster zet een community op voor het begeleiden en trainen van statushouders die in land van herkomst handwerksman waren, op weg naar een ZZP status en leert hen veilig te werken bij Nederlandse bouwbedrijven en aannemers.

https://www.syriouswork.nl/

Wereldkeuken

Bij de Wereldkeuken komen nieuwkomers en Haarlemmers samen koken en eten. De nieuwe Haarlemmers vinden sneller de weg in de Haarlemse sociale gemeenschap, zetten stappen naar de arbeidsmarkt en er ontstaan snel sociale contacten en netwerken. De subsidie is voor doorontwikkeling en transformatie.
LINK

St. Bevordering maatschappelijke participatie voor Leerclub voor Volwassen.

Leerclub voor volwassenen is onderdeel van Wijkacademie Opvoeden in Schalkwijk. Volwassen uit Schalkwijk en omgeving worden groepsbijeenkomsten aangeboden onder het motto ‘samen leren en ondernemen’. Zij krijgen daarmee de mogelijkheid zichzelf te ontwikkelen en te ontplooien zodat ze daardoor beter in staat zijn hun kinderen op te voeden en als voorbeeld te dienen.
http://wijkacademieopvoeden.nl/schalkwijk/programma/

Kenter Jeugdhulp

Project: basishulp bij autisme. Met hulp van ervaringsdeskundige ouders ontwikkelt Kenter een basisaanbod aan ondersteuning. De verwachting is dat hierdoor professionele zorg en ondersteuning aan gezinnen die met autisme te maken hebben, wordt uitgesteld of voorkomen.
https://kenterjeugdhulp.nl/

Stichting Schakels

Project: alle mensen digitaal. Mensen met minimuminkomen, vaak de Nederlandse taal onvoldoende machtig leren omgaan met computers en worden digitaal vaardig. Stichting Schakels zorgt met dit project dat een moeilijk bereikbare doelgroep in Haarlem Noord meer participeert en zelfredzaam wordt.
Facebook pagina

MEE/De Wering

Project: Sport Werkt. Mensen met een uitkering en/of een gezondheidsachterstand worden door een intensief sportprogramma ‘werk fit’ gemaakt om te kunnen doorstromen naar (betaalde) arbeid.
https://www.meewering.nl/

Rebup

Project ReBupbrugklas. Rebup biedt een tijdelijke opvangplek voor jongeren die een rustmoment nodig hebben, in een eigen lokaal op het Haarlem College. ReBup werkt hierbij nauw samen met een maatschappelijk werker en een jongerencoach.
https://www.rebup.nl/

Samen wonen, Samen leven

Project: Kinderen aan zet. Er wordt onderzoek gedaan onder kinderen/gezinnen die onder de armoedegrens leven over wat zij nodig hebben. Het initiatief sluit aan op motie 18 Kansen voor ieder kind uit de gemeentelijke begrotingsbespreking van 10 nov.2016. De bevindingen die met hulp van deze kinderparticipatie uit het onderzoek komen gebruikt de gemeente om de armoede onder kinderen aan te pakken. 
http://www.sw-sl.nl/

Haarlem Ontmoet

https://haarlemontmoet.nl/CMS/home/show.do?ctx=145767,2062955&anav=2067459

Stichting Bretels/stichting Nabestaanden

Project: ondersteuning door deskundige vrijwilligers na partnerverlies aan jonge gezinnen die een ouder gaan verliezen of hebben verloren. Het project vloeit voort uit het initiatief van staatssecretaris Kleinsma over het aanbieden van ondersteuning aan deze doelgroep (jonge gezinnen) om uitval op bijvoorbeeld de arbeidsmarkt te voorkomen.
http://www.stichtingbretels.nl/

Stichting Sur Ateliers

Project: een project waar ambachtslieden uit de groep nieuwe Nederlanders werken en leren volgens het fair trade principe. Hiermee sluit dit project aan op de ambitie in het gemeentelijke sociaal programma statushouders, om de nieuwe Nederlanders te beschouwen als actoren en niet als slachtoffers.
Bij de subsidieaanvragen zijn er nog twee ideeën van projecten die zich richten op vluchtelingen en statushouders. Deze projecten waren onvoldoende uitgewerkt om voor subsidie in aanmerking te komen. De initiatiefneemster van Sur Atelier is gevraagd contact met hen op te nemen om te kijken of samenwerking tussen de drie projecten mogelijk is.
https://www.sur-atelier.nl/

Stichting De Baan

Project: het Wijkgerecht. Dit zijn kookgroepen van zelfstandig wonende mensen met een verstandelijke beperking die, onder leiding van een vrijwilligers en samen met buurtbewoners boodschappen doen, koken en eten.

https://stichtingdebaan.nl/

DropInn

Project The Green Team: het project ondersteunt jongeren bij het ontwikkelen of hervinden van hun talenten en ambities, om ze door te geleiden naar regulier aanbod. De ondersteuning vindt plaats door zinvolle werkzaamheden voor de buurt en voor de buurtbewoners. Jongeren voelen zich daardoor weer en meer verantwoordelijk voor hun omgeving en medeburgers.
http://www.stichtingdropinn.nl/